y … rok jako dvojčíslí (00)
Y … rok jako čtyřčíslí (2000)
L … 0 (nepřestupný rok) nebo 1 (přestupný rok)
z … číslo dne v roce (001-365)
m … číslo měsíce (01-12)
n … číslo měsíce (bez případné úvodní nuly, 1-12)
M … anglická zkratka názvu měsíce (Jul)
F … anglický název měsíce (July)
d … číslo dne v měsíci (01-31)
j … číslo dne v měsíci (bez případné úvodní nuly, 1-31)
t … počet dní v daném měsíci (28-31)
S … anglická koncovka čísla dne v měsíci (st, nd, rd, th)
D … anglická zkratka názvu dne v týdnu (Mon)
l … anglický název dne v týdnu (Monday)
w … číslo dne v týdnu (0-6 nebo 1-7 v závislosti na verzi PHP – neděle má číslo 0 nebo 7)
h … hodiny (01-12)
g … hodiny (bez případné úvodní nuly, 1-12)
H … hodiny (01-23)
G … hodiny (bez případné úvodní nuly, 1-23)
a … am/pm (dopoledne/odpoledne)
A … AM/PM (dopoledne/odpoledne)
i … minuty (00-59)
s … sekundy (00-59)
U … počet sekund od 1. ledna 1970